Grondproducten

Home > Producten > Grond

BRL 9335-4
BRL 9335-4
BRL 9335-4
BRL 9335-4

Dresgrond
Schrale grond met een laag lutum- en organische stofgehalte. Toegepast voor grasvelden. Speciaal voor natuursportvelden mag dresgrond geen delen groter dan 2 mm bevatten. Vrij van onkruid(zaden).

 

EC-SIK-35-031

Productinformatie

 

 

bomengrond
Mengsel van teelaarde, groencompost en zand. Toepasbaar voor bomen in de open grond. Niet geschikt voor toepassing onder bestrating.

 

 

 

 

EC-SIK-35-031

Productinformatie

 

Bomenzand (fijn)
Mengsel van schoon, zoet zand en keurcompost. Geschikt voor bomen in verharding. Bij een lagere grondwaterstand wordt gekozen voor fijn bomenzand.

 

 

 

 

EC-SIK-35-031

Productinformatie

Bomenzand (grof)
Mengsel van schoon, eentoppig zand en keurcompost. Geschikt voor bomen in verharding. Bij een hogere grondwaterstand wordt gekozen voor grof bomenzand.

 

 

 

EC-SIK-35-031

Productinformatie

bomengranulaat (lava)
Gemaakt op basis van lava en voedingsgrond. Dient als een geschikte fundering voor zwaar belaste verhardingen zoals wegen. Geschikt voor toepassing in plantgaten in verhardingen en als ondergrond voor bomen.

 

 

 

 

 

Productinformatie

TEELAARDE
Bodemmateriaal van minerale en/of organische aard. Gebruikt als groeimedium voor planten. Verbetert de structuur van de bodem en verrijkt het bodemleven. Wordt onder andere gebruikt voor het aanvullen en ophogen van tuinen, plantsoenen en borders.

 

 

EC-SIK-35-031

Productinformatie

BRL 9335-4

© Copyright 2018 Otte Lisse | Alle rechten voorbehouden | Webdesign: GRAIN Lisse