Bodemverbeteraars

Home > Producten > Compost

otte Bordercompost®
Mengsel van keurcompost, champost, tuinturf en perliet. Goede basis voor voedzame ondergrond. Bevat hoge hoeveelheid organische stof en voedingsstof. Kan toegepast worden in onder meer (moes-)tuinen, borders en openbaar groen om organisch stof en voedingsstoffen te verhogen.

 

 

Productinformatie

Meercompost
Compost afkomstig van biologische afbreekbare afvalstromen van huishoudens en bedrijven. Bodemverbeteraar met een zeer hoog aandeel stabiele organische stof. Kan toegepast worden als meststof voor de land- en tuinbouw, maar ook voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, plantsoenen en parken.

 

 

Productinformatie

Molmmest
Mengsel van compost, tuinturf en stalmest. Bodemverbeteraar die een zeer voedzame basis geeft voor beplanting. Door de licht zure en vochtvasthoudende eigenschappen is het een goede voeding voor bijvoorbeeld rododendron.

 

Productinformatie

tuinturf
Tuinturf is zwartveen met een lage ph-waarde. Dit wordt toegepast bij de aanplant van zuurminnende planten zoals de azalea en rhododendron.

 

 

Productinformatie

champignonmest
Champignon mest heeft een hoog organische stof. Het is een bodemverbeteraar die zorgt voor een goede structuur in de grond en een goed bodemleven.

 

Productinformatie

 

 

© Copyright 2018 Otte Lisse | Alle rechten voorbehouden | Webdesign: GRAIN Lisse