Certificering


Certificering voor samenvoegen en samenstellen van grondproducten

Otte Lisse is gecertificeerd om partijen voor schone grond samen te stellen volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 9335-4. Afnemers van de grond kunnen er hierdoor altijd van uit gaan dat de geleverde grond aan de juiste milieukundige eisen voldoet.

Voor het samenvoegen van indicatief gekeurde, klasse AW, wonen en industrie is Otte Lisse gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 9335-1.


VGM Beleid & Certificaat
Binnen het bedrijf geeft Otte Lisse een hoge prioriteit aan veiligheid, gezondheid en milieu voor zowel de medewerkers, onderaannemers en overige derde partijen. Tevens is Otte Lisse continu bezig met het voorkomen van zowel materiële- als milieuschade.

 

Otte Lisse is in het bezit van het Veiligheids Certificaat Aannemers –V.C.A*.

 

gespecialiseerde kennis

meer dan 80 jaar ervaring


Certificering voor levering ontzilt & Zoet zand Niveau IV
Otte Lisse is volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 9313 gecertificeerd voor
de levering van verschillende soorten zand, waaronder zand voor zandbed, aanvul- en ophoogzand en drainagezand. Het certificaat heeft betrekking op zand uit dynamische wingebieden, d.w.z. gebieden die deel uitmaken van vaarwater of in open verbinding staan hiermee. Dit certificaat geldt voor al het zand dat geleverd wordt vanaf de opslag van Otte Lisse, waarbij wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de milieutechnische specificaties zoals verwoord in Besluit bodemkwaliteit.

 

© Copyright 2018 Otte Lisse | Alle rechten voorbehouden | Webdesign: GRAIN Lisse